Wat is BrainGym?

Brain Gym is een onderdeel van de Educatieve Kinesiologie. Brain Gym bestaat uit een reeks van 26 eenvoudige en leuke oefeningen die een invloed hebben op onze hersenen en die via beweging het natuurlijk leren bevorderen. Ze zijn bedoeld om steun te bieden aan iedereen die denk- en/of coördinatieprocessen wil ontwikkelen. Deze bewegingsmethode is een educatief model om leerlingen van alle leeftijden (kleuters, schoolkinderen, pubers, adolescenten, volwassenen, senioren) in staat te stellen om door middel van bewegingsactiviteiten (zowel oefeningen als balansen) verborgen capaciteiten naar de oppervlakte te halen en die direct toepasbaar te maken.

Brain Gym helpt bij de communicatie tussen lichaam en de cognitieve functies. Brengt speelsheid en stimuleert de creativiteit, verzacht stress en verbetert de prestaties.

“Beweging is de poort tot leren. Leven betekent beweging. Leven staat voor verandering, grenzen verleggen en omgaan met steeds nieuwe eisen. Brain Gym leert ons hoe te bewegen met onze uitdagingen, onze dromen, onze doelen”.

Wat doet BrainGym?

Brain Gym biedt ondersteuning bij leermoeilijkheden en leerstoornissen, emotionele, sociale en gedragsproblemen.
Dankzij eenvoudige, dynamische en leuke oefeningen helpt Brain Gym verbeteringen aan te brengen in schoolse vaardigheden:

 • Lezen
 • Schrijven
 • Taalvaardigheden
 • Wiskundevaardigheden

Deze oefeningen en balansen zorgen om op een diepgaande manier verbeteringen aan te brengen bij:

 • Aandacht en Concentratie
 • Communicatie (moeilijkheden om zich uit te drukken, moeilijk om te luisteren)
 • Memoriseren
 • Coördinatie
 • Organisatie
 • Sportieve prestaties
 • Gevoel van welzijn en welbevinden

Hoe werkt BrainGym?

De menselijke hersenen zijn driedimensionaal, met delen die onderling verbonden zijn en als geheel functioneren. De verschillende delen van de menselijke hersenen hebben allemaal een specifieke taak:

 • Linker- en rechterhersenhelft (laterale dimensie = communicatie links en rechts)
 • De hersenstam en frontale kwabben (focus dimensie = communicatie voor en achter)
 • Het limbisch systeem en de hersenschors (centerings dimensie : communicatie boven en onder)

Een goede samenwerking tussen alle delen van de hersenen is belangrijk om goed te kunnen functioneren, om goed te kunnen presteren en om in contact te kunnen komen met ons ware potentieel.
De basis hiervoor wordt bijvoorbeeld al gelegd in de babyfase door het kruipen. Indien een baby te weinig of geen kans heeft gehad om te kruipen, kunnen in een latere fase moeilijkheden in de coördinatie en concentratie ontstaan. Het gevolg hiervan is meer stress dan plezier in het leren.

Door te observeren en d.m.v. spiertesten wordt duidelijk welke activiteiten of bewegingen stress veroorzaken en daarom het plezier in het leren of in het leven blokkeren. Er wordt bepaald welke oefeningen of balansen het beste zijn om de vastgelopen situatie te deblokkeren om zodoende de stress te verminderen en de coördinatie en concentratie te verbeteren Het leerproces zal zo gemakkelijker verlopen en meer plezier geven.
Tevens leer je ook welke oefeningen thuis of op school kunnen toegepast worden om de coördinatie en concentratie te verbeteren en emotionele spanningen te verminderen.
Brain Gym® kan de leercapaciteit verhogen doordat het vermogen verbetert om informatie te verwerken en op te roepen.

De drie pijlers

Brain Gym is gebasseerd op drie simpele uitgangspunten :

 1. leren is een natuurlijke, plezierige activiteit die een leven lang doorgaat.
 2. Een leerblokkade is een onvermogen om stress te doorbreken, is een onzekerheid over een nieuwe opdracht.
 3. We hebben allemaal tot op een zekere hoogte een leerblokkade, omdat we geleerd hebben stil te zitten.