Een Edu-K sessie duurt anderhalf uur en start steeds met een gesprek. Na een gesprek volgt het bepalen van een doel: wat wil je dat er voor jou beter gaat, waar wil je naar toe groeien, waar wil je naartoe evolueren, wat wil je leren, rond wat wil je werken om beter te functioneren, om gemakkelijker je potentieel naar buiten te brengen, waar wil je aan werken om je dromen in de materie neer te zetten?

Via het biofeedbacksysteem achterhalen we waar de leerblokkades zitten, het educatieve aspect is hier heel belangrijk in die zin dat hoe beter we zicht krijgen op waar we vastlopen en met wat het te maken heeft, hoe bewuster we worden van in welk patroon we (vast)zitten en welke stappen we kunnen ondernemen om tot transformatie, tot “leren” te komen. Tijdens de sessie kunnen er diverse correcties aan bod komen, bijvoorbeeld:

  • Lichamelijk correcties : stimuleren van bepaalde punten, uit te voeren bewegingen, ademhalingstechnieken, meridiaanmassages, …
  • Mentale correcties : inzichten in een beperkend geloofssysteem of overtuiging en bewust worden hoe dit te deblokkeren, herprogrammering, werken met kleuren, visualisaties, …
  • Emotionele correcties : werken met affirmaties, zicht krijgen op emoties en hoe ermee om te gaan, drukpunten, …
  • Energetische correcties : werken met chakra’s, healingstechnieken, … De inzichten die je tijdens de sessies opdoet zijn heel belangrijk in het leer- en groeiproces. Het doel van elke sessie is te helpen de autoriteit over je eigen leven terug te winnen, het vertrouwen te herstellen in de bekwaamheid om je eigen leven te verbeteren en je wensen te realiseren en verantwoordelijkheid te ontwikkelen voor je doelen en dromen. Als cliënt wordt je actief betrokken in de sessie en dit verloopt volkomen veilig omdat het lichaam nooit feedback geeft over iets waar je in kwestie niet klaar voor bent.