Wat is Edu-K in depth?

Educatieve kinesiologie (Edu-K in depth) is een zachte en veilige manier om via het lichaam (spiertest) blokkades, onbalansen op te sporen op mentaal, emotioneel, fysiek en energetisch vlak.

Het vertrekpunt van de Educatieve Kinesiologie is een educatief model waar de nadruk ligt op de beweging, op de interactie die plaatsvindt tussen de hersenen en het lichaam. Het leven zelf is beweging. Ons brein ‘leert’ via de zintuigen en via de beweging.

Negatieve emoties uit het verleden kunnen de waarnemingen in het nu blokkeren. Zelfs lichamelijke problemen kunnen hun oorzaak hebben in onverwerkte emotionele situaties uit het verleden.

De energie van het lichaam die zich op een bepaald punt heeft vastgezet, kan in diverse vormen tot uiting komen: vermoeidheid, concentratiestoornissen, pijn, stress, slaapproblemen, moeite met communicatie, gevoelens van angst, twijfel, gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, …
We zijn in die zin leergeblokkeerd als we niet in staat zijn om van ons potentieel gebruik te maken, als we niet in staat zijn zaken ‘in beweging’ te brengen.

Wat is kinesiologie?

Kinesiologie betekent letterlijk de leer van de beweging en maakt gebruik van spiertesten, een biofeedbacksysteem.

Dit is een natuurlijk instrument dat toestaat de stress/onbalansen in ons lichaam op te sporen. De hersenen zijn als een computer die we kunnen ondervragen via de spiertesten. Allerhande informatie zit opgeslagen in onze cellen.

Via de spiertest krijgen we toegang tot het bewustzijn van het lichaam, krijgen we toegang tot de informatie die in onze cellen ligt opgeslagen.

Die informatie zorgt er dan voor dat we zicht krijgen op onze “leerblokkades”, dat we zicht krijgen op de onbalans. Dit leidt tot een beter bewustzijn van onszelf zodat groei en leren mogelijk wordt. We leren omgaan met…Zo zijn we in staat om patronen te doorbreken, onszelf en onze talenten beter te leren kennen.

Hoe werkt Edu-K in depth?

Edu-K in depth werkt ondersteunend en procesgericht om je eigen uniek potentieel naar buiten te brengen met respect voor eigen ritme en waarden door gebruik te maken van de beweging en bewustzijn van de spieren.

Wat is het doel van Edu-K?

In Edu-kinesiologie wordt elk individu beschouwd als een geheel van lichaam en geest dat al het potentieel in zich heeft om te evolueren, om alle talenten neer te zetten, om te leren en te (her)creëren. Het doel van Edu-kinesiologie is de persoon te begeleiden in zijn/haar leerproces door organisatie van bewegingen en oefeningen die natuurlijk zijn voor zijn/haar lichaam en daardoor de complexe en primaire reflexen te integreren in het geheel van het bewegingssysteem en de lichaamshouding.

Zo werkt het proces ondersteunend naar een emotioneel, mentaal, energetisch, fysiek-motorisch en senso-motorisch herstel en balans.

Grondlegger van Edu-K?

Paul E. Dennison, Ph.D. (Doctor in de Opvoedkundige Wetenschap), is de grondlegger van de Educatieve kinesiologie. In 1969 begon hij zijn zoektocht naar nieuwe wegen om zijn studenten te helpen hun leervaardigheden te verbeteren. Als voorzitter van de Educational Kinesiology Foundation, ontwikkelde hij Brain Gym® gedurende de 25 jaar waarin hij als educatief deskundige werkte.
 
Hij is een pionier op het gebied van toegepast hersenonderzoek. Zijn ontdekkingen zijn gebasseerd op het begrip van de onderlinge afhankelijkheid van lichamelijke ontwikkeling, taalverwerving en prestaties op school. Dit inzicht komt voort uit zijn achtergrond van experimentele psychologie aan de University of Southern California waar hem een doctoraat in de pedagogiek werd toegekend voor zijn onderzoek naar beginnende leerprestaties en hun relatie met het denken.

(Bron: uit Brain Gym in de praktijk van Paul E. Dennison en Gail E. Dennison)